Photo: www.pexels.com

Ideoita ja toiveita Kuvataideakatemian ja Teatterikorkeakoulun yhteisestä taidekirjastosta

TeaKin ja KuvAn kirjaston syyspäivät

Kuvataideakatemian ja Teatterikorkeakoulun kirjastoyksiköissä lokakuussa järjestetyissä syyspäivissä kerättiin asiakkailta toiveita ja ideoita tulevaa yhteistä Kuvataideakatemian ja Teatterikorkeakoulun taidekirjastoa varten. Kokonaisuudessaan opiskelijat, opettajat, alumnit ja muut kirjaston käyttäjät toivoivat tiloilta monipuolisuutta ja sitä, että tilojen suunnittelussa huomioitaisiin Taideyliopiston erityispiirteet. 

Joustavat ja avoimet työskentelytilat

Kirjastolta toivotaan hyvin monenlaisia ja monipuolisia työskentelytiloja, rauhallisia lukunurkkauksia ja lepotiloja. Toivomuksissa oli mm. kahdenkeskistä tilaa esimerkiksi opettajien kanssa keskusteluun, mutta myös tiloja, joissa olisi mahdollisuus sattumanvaraisiin kohtaamisiin muiden kirjaston käyttäjien kanssa.  Samalla tiloista koetaan olevan sitä enemmän hyötyä, mitä pidempään kirjasto on avoinna, minkä vuoksi laajoja omatoimiaukioloaikoja, mielellään 24/7, pidetään tärkeinä.

Kirjaston odotetaan olemuksellaan viestittävän, että se on kaikille avoin. Tällaiseen toivomukseen on kirjastossa helppo yhtyä, minkä vuoksi myös saavutettavuuteen tulisi kiinnittää huomiota. Useat palautteenantajat puhuivat valaistuksen ja luonnonvalon määrän merkityksestä, ja siitä että työskentelypaikat saisivat sijaita ikkunoiden lähellä. Kahvilan läheisyys koettiin myös tärkeäksi, jotta aineistojen pariin olisi helppo palata pienen tauon jälkeen. Useita ideoita yhdisti odotus kotoisuudesta: toivottiin tilaa, jossa voi rauhassa nukahtaa sohvalle kirjan kanssa, sekä munatuoleja ja muita omaan rauhaan sulkevia nojatuoleja.

Monipuoliset aineistot, monipuoliset tilat

Aineistoilta toivottiin monipuolisuutta ja laajuutta. Aineiston oikeanlainen sijainti tilassa vaikuttaa asiakkaiden mukaan myös käyttöön. Toivottiin esimerkiksi, että aihealueet olisi sijoitettu tilassa loogisesti, jotta samasta aiheesta olisi helppo tehdä hyllyjä selailemalla yllättäviä löytöjä. Myös kuratoitu aineisto voisi olla hyvä tapa nostaa tiettyjä aiheita esille kirjaston kokoelmista. Aineistojen erilaisuuden huomioiminen on tärkeää myös tilojen suunnittelussa: toiveissa on mm. huone elokuvien katselua varten sekä erilliset pöydät, joille voisi levittää esimerkiksi isokokoista aineistoa tutkittavaksi.

Uudessa taidekirjastossa toivottiin myös olevan mahdollisuus erilaisille näyttelyille. Taiteilijanäyttelyiden lisäksi kirjastossa voisi olla näyttelyitä, joissa tuotaisiin esille Kuvataideakatemian ja Teatterikorkeakoulun nykyistä ja mennyttä toimintaa.  

Lisää palautetta

Kirjasto kiittää kaikkia arvokkaista ideoista ja palautteista. Ne ovat erityisen tärkeitä uutta Kuvataideakatemian ja Teatterikorkeakoulun kirjastoa suunniteltaessa, jotta kirjastosta tulee kaikille alan aineistosta kiinnostuneille asiakkaille toimiva ja miellyttävä taidekirjasto. Palautteenne – kaikissa mahdollisissa asioissa – on kirjaston palvelujen, kokoelmien ja tilojen kehittämisessä enemmän kuin tervetullutta ympäri vuoden, ja sitä voi antaa verkkolomakkeella, sähköpostitse (lib@uniarts.fi) tai paikan päällä.